Bollnäs Bilåtervinning

bilskrot i Bollnäs

Integritetspolicy gällande AB Bollnäs Bilåtervinning

Så här hantera vi dina personuppgifter. För att kunna sälja våra produkter och tjänster behöver vi inhämta personuppgifter. Då vi värnar om din integritet inhämtar vi inte fler uppgifter än vad som behövs. Vi säljer heller inte vidare uppgifter till tredje part. Genom att beställa eller använda våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra produkter och tjänster. Har du frågor om vår dataskyddspolicy kan du kontakta oss via vår mejladress info@bollnasbilatervinning.se 

Vilka personuppgifter samlar vi in och på vilket sätt. Vi inhämtar och tar emot personuppgifter via direkt kontakt med dig eller via telefon, e-handelsplattform och olika typer av formulär på webbplatsen. Detta sker när du beställer reservdelar eller vill lämna ifrån dig din bil för återvinning/skrotning. Vi använder bilens registreringsnummer och chassinummer som är kopplande till bilens ägare via transportstyrelsen IT-system. Alla bilar som är i trafik eller avställda finns i ett bilregister som transportstyrelsen ansvarar för. Vi hämtar uppgifter ur detta system för att säkerställa att vi får rätt tekniska uppgifter på bilen, samt korrekt adress för leverans av köpta reservdelar. Allt för att ge dig som kund en bra och korrekt service. På vår sida kan man även beställa reservdelar via olika reservdelsbaser som exempelvis, Laga.se, Bildelsbasen.se eller Allabildelar.se, dessa reservdelsbaser äger kundens personuppgifter. De personuppgifter som erfordras är för att vi ska kunna leverera reservdel till rätt beställare/köpare. Men även i enstaka fall för att kunna återkoppla till dig som kund, där det kan krävas en direkt kontakt vid köp, retur eller när du lämnar din bil för skrotning/återvinning.

Vad använder vi dina personuppgifter till? De uppgifter du lämnar via vår hemsida eller via andra kanaler används i huvudsak för att kunna besvara dina förfrågningar, översända offerter, säkerställa att rätt reservdel beställs och att rätt adress för leverans finns. Men även för att hantera reklamationer om de skulle uppstå. Uppgifter kan också användas för att förbättra vår service till dig som kund, som exempelvis riktad och anpassad information. Lämnar vi ut din information till utomstående parter? Vi byter inte och säljer inte din information till utomstående parter. I de fall du beställer delar direkt av oss så registreras du i vårt lokala kundregister. I de fall vi använder andra underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig, följer vi legala, tekniska och organisatoriska krav som finns för att din information skall hanteras säkert.     

De som driftar vår IT lösningar och hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till personuppgifter. Vi har säkerställt att de följer den nya lagen, genom att teckna avtal som säkerställer att dina personuppgifter skall skyddas. Om vi för att följa lagen eller av myndighetenskrav blir ombedda att lämna ut personuppgifter kommer vi att informera dig om det. Hur vi skyddar din information? För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via vår webbplats. Vi har nätverksövervakning och vår hemsida är skyddad via brandväggar och antivirus. Om intrång skulle ske har vi system som träder in och ger det skydd som erfordras. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar inte dina personuppgifter längre än garanti/reklamations tiden för köpt reservdel eller enligt lagstadgade lagringstider.

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta oss för att göra en begäran. Du når oss på följande mejladress info@bollnasbilatervinning.se