Bollnäs Bilåtervinning

Föregående bild
Nästa bild

Företaget startades 2013 som en enskild firma av Samuel Friberg. Första året tog man in ca 100 bilar till skrot. 2015 ombildades företaget till aktiebolag och Tomas Häggeborg gick in som hälftenägare. Företaget har i dag 4 anställda och skrotar ca 500 bilar per år.

2013 Medlem i SBR, ansluten till Bildelsbasen samt medlem i Bilretur

2014 Miljöcertifierad

2015  Köptes första försäkringsbilen

Verksamhetspolicy.

 

Bollnäs Bilåtervinning, hanterar uttjänta bilar med inriktningen att kunna återanvända och återvinna så många delar som möjligt. Genom försäljning av återanvända delar minskar vi den totala miljöpåverkan. För att göra detta på ett kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt skall vi:

 

  • hantera och leverera den produkt/tjänst som kunden beställt och förväntar sig, i rätt tid, vilket innebär nöjda kunder.
  • arbeta med strategier, handlingsprogram samt dokumenterade, tydliga och mätbara mål, för att ständigt bli bättre.
  • ha en säker, stimulerande, trygg och utvecklande arbetsmiljö där samtliga tar ansvar, deltar, utbildar sig, är kompetenta, känner välbefinnande och är motiverade.
  • arbeta med våra stora miljö-påverkningar/aspekter för att minimera vår miljöpåverkan.
  • via internrevisioner se till att vi uppfyller krav i olika standarder, samt hela tiden utveckla verksamhetens processer, så att samtliga blir mer medvetna och effektivare.
  • motverka ohälsa i en alkohol- och drogfri arbetsmiljö där påverkade medarbetare omedelbart tas omhand för vård, hjälp och därefter stöd till rehabilitering.
  • följa gällande lagar och förordningar som berör verksamheten.
  • använda samtliga datorer och mobiltelefoner, med tillhörande program endast som arbetsredskap i det dagliga arbetet.
  • ha bra relationer till omgivningen och de myndigheter som berör vår verksamhet.